eFTI-hanke luo kehyksen rahtitietojen digitalisaatiolle

eFTI-hankkeessa toteutetaan euroopan laajuinen yhteinen tietostandardi ja menetelmä sähköisten rahtitietojen välitykseen. Tavarakuljetuksia valvovat viranomaiset velvoitetaan hyväksymään ja vastaanottamaan lakisääteiset rahtitiedot sähköisessä muodossa euroopan laajuisesti. Kyseessä on uusi tapa välittää kuljetustietoja sähköisessä muodossa viranomaisille ja talouden toimijoiden välillä.

EU-yhteistyö

Kesäkuussa 2023 käynnistyi eFTI4EU. Tässä hankkeessa yhteensä yhdeksän EU maata tulevat yhdessä kehittämään ja pilotoimaan eFTI-toteutuksen. Tavoitteena on varmistaa eFTIn toimivuus EU:n laajuisesti eFTIn tullessa käyttöön vuonna 2026.

Seuraa toteutuksen etenemistä Fintrafficilla

Tarvittavien järjestelmäpalveluiden rakentamisen sekä järjestelmän käyttöön liittyvän eFTI toteutuksen Traficom hankkii Fintrafficilta. Palvelun hankinta, rakentaminen ja sidosryhmätyö on aloitettu yhteistyössä alkuvuodesta 2023. Traficom on toimivaltainen viranomainen, joka valvoo eFTI-hankkeen toteutumista Suomessa ja Fintraffic on hankkeen järjestelmäpalveluiden toteuttaja ja ylläpitäjä.
Suomen elinkeinokustannuksista logistiikkaan kuluu yli 13 %, mikä on paljon enemmän kuin muualla Euroopassa. Viime vuodenvaihteessa tehdyssä selvitystyössä nousi toimialayritysten kanssa tehdyissä ...

Traficom

Digitalisaatio ja tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen ja ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden liikenteessä ja logistiikassa. EU-alueella ollaankin ottamassa käyttöön sähköiset kuljetustiedot v...

Traficom

Maantiekuljetusten rahtikirjat sähköistyvät 11.4.2019 alkaen, kun kansainvälisen maantiekuljetussopimuksen (CMR) sähköistä rahtitietoa (eCMR) koskeva ratifiointiprosessi saadaan vahvistettua Suomes...