Puuttuuko termi listalta? Laita viestiä eFTI@traficom.fi ja lisäämme kuvauksen.

Termit ja niiden kuvaus

TERMIKUVAUS
eFTI  

Sähköisillä kuljetustiedoilla’ (electronic freight transport information) tai ’eFTI:llä’ tarkoitetaan tietoalkioiden joukkoa, jota käsitellään sähköisesti lakisääteisten tietojen vaihtamiseksi asianomaisten talouden toimijoiden kesken ja asianomaisten talouden toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. eFTI on myös asetuksen yleinen kutsumanimi.

Talouden toimija

Liikenteenharjoittaja tai logistiikkayhtiö tai mikä tahansa muuta luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on vastuussa lakisääteisten tietojen asettamisesta toimivaltaisten viranomaisten saataville sovellettavien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen

Viranomainen, virasto tai muu elin, jolla on toimivalta suorittaa tarkoitettujen säädösten nojalla ja joka tarvitsee pääsyn lakisääteisiin tietoihin, esimerkiksi vaatimusten noudattamisen tarkastamista, täytäntöönpanoa, vahvistamista tai seurantaa varten jäsenvaltion alueella.

eFTI-alustaTieto- ja viestintätekniikkaan perustuva ratkaisu, kuten käyttöjärjestelmä, käyttöympäristö tai tietokanta, joka on tarkoitettu käytettäväksi eFTI-tietojen käsittelyssä. 
eFTI-palveluntarjoajaLuonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa eFTI-palvelua asianomaisille talouden toimijoille sopimuksen pohjalta.
eFTI-palvelu Palvelu, joka koostuu eFTI-tietojen käsittelystä pelkästään eFTI-alustalla tai yhdessä muiden tieto- ja viestintätekniikkaratkaisujen kanssa, mukaan lukien muut eFTI-alustat.
Yhteinen eFTI-tietojoukko (eFTI common dataset)

Kattava strukturoitujen tietoalkioiden joukko, joka vastaa kaikkia eFTI-tietojen osatietojoukkoja, joihin eri eFTI-tietojen osatietojoukoille yhteiset tietoalkiot on sisällytetty vain kerran.

 

eFTI4EU-hankeHanke, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen lähestymistapa jäsenmaiden eFTI-toteutuksiin. Hankkeessa toteutetaan viitearkkitehtuuri logistiikka- ja kuljetustietojen vaihtoa varten.

 

Päivitetty